Välkommen till Kristinakören

Kristinakören är en damkör med korister i olika åldrar. I vår repertoar ingår både sakral och profan musik, och den sträcker sig från Palestrina till Beatles. Så vitt vi vet är vi Sveriges äldsta damkör. 
 
Se och hör Kristinakören sjunga Winter wonderland.