Om kören

Kristinakören startades 1929 under namnet ”Svensk Damkör”, och dess första dirigent, musikdirektör Karin Almgren, ledde kören i fem år. Hennes efterträdare, Frithiof Gille, verkade i kören fram till 1944. De efterföljande 35 åren leddes kören av musikdirektör Harry Lindgren.

År 1961 ändrades körens namn till dagens ”Kristinakören”. Namnbytet hade flera anledningar: det hade dels med Kristina Nilsson och drottning Kristina och dels med dåvarande körledaren Harry Lindgrens italienvurm att göra. ”Kristina” var genom Kristina Nilsson och drottning Kristina ett gångbart namn internationellt sett och särskilt i Italien dit kören ofta reste.

Musikdirektör Michael Waldenby tog över som dirigent år 1980 och efterträddes efter sex år av musikdirektör Ingrid Rasmusson. Susanne Modin tog sedan över som körens dirigent år 1992 och efterföljdes av musikdirektör Mattias Ekström-Koij år 1996.

Från år 2001 till och med 2005 var Björn Paulson körens dirigent och musikaliska ledare. Under våren 2006 leddes kören av Maria Nordstedt och under två år därefter var Annelie Söderlind körens dirigent. Under sju år, från hösten 2009 fram till 2016 leddes kören av Isabel Josephson. Under hösten 2016 tog Annika Hudak över som körens dirigent. Från hösten 2019 till hösten 2020 leddes kören av Malin Strömdahl-Sherman.

Under hösten 2020 började My Steneby som dirigent för kören.